one of the most versatile artists of the Netherlands
Compositions
Opus 42 (2015)

Vriendschap

 

Male choir TTTTBBBB
Poems by: Rémy de Muynck, Gerrit Kouwenaar and Herman Gorter.
Commissioned by ‘Zang en Vriendschap’, Haarlem.
Duration: 9′
Unpublished

 

Rémy de Muynck:

Er zijn vrienden van ver gekomen.
Wij verleiden de koude maan
met oude, warme muziek,
om haar zalig te doen dromen.
Ook de sterren zijn aangedaan,
en de wind, die vandaag ziek
was, leunt even op de bomen,
en kan weer verder gaan.

 

Herman Gorter:

Dit is heerlijk, om met een echten vrind
over het hoogste geluk stil te praten,
terwijl we samen gaan over de straten,
en rond ons gaat menig een mensenkind.

En dan opeens, als een die plotseling vindt
iets, te geraken tot die hoogste state
beide van elkaar’s begrip – en de gelaten
van elkaar aan te zien zo diep bemind.

Uw gelaat ligt daar dan zo schoon ten toon,
stil zwijgt nu eensklaps der woorden muziek,
maar de verstandhouding is als geluid,

En boven onze stilte stijgt er uit
waaraan wij denken zo hartstochtelijk,
der mensen broederschap, het hoogste schoon.

 

Gerrit Kouwenaar:

Vrienden, hoe wij die zomer daar zaten
op die eivolle berg tussen lege graven

hoe wij daar zaten bevroren in hitte
één blauwe seconde, ontvreemd voor een later

en hoe de cicaden de goden voorspraken
tienduizend vleugels alsof zij er waren

en hoe de dingen eenzelviger werden
goden en doden eischalen scherven

en hoe het nu herfst is en wij daar maar zitten
ook als wij elders in scherven liggen –