one of the most versatile artists of the Netherlands
Publications

Alle enen opgeteld (2004)

Pubers en leermeesters, het kerstkind en een droomvrouw bevolken de gedichten van Micha Hamel. Naast de veelheid aan personen is er ook een rijk register aan tonen: van uitbundig tot melancholiek, van sprookjesachtig tot agressief. De dichter Micha Hamel heeft een gerede belangstelling voor het afgrondelijke in de mens, hetgeen hij probeert te begrijpen door er nauwgezet, met compassie, en niet zonder humor naar te kijken. Dit debuut werd genomineerd voor de Cees Buddinghprijs 2004 en kreeg de Lucy B. van der Hoogt-prijs van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde.
9045704433